Tâm sự một chút về thần số học

Với quan điểm của tôi, thần số học là một hệ thống có xu hướng phân tích và tìm hiểu ý nghĩa của các số và mối quan hệ giữa chúng. Nó dựa trên giả thuyết rằng các số có khả năng tương tác và ảnh hưởng đến cuộc sống và nhân cách của con … Read more